Radicalisering binnen GGZ

Beroepsregister ID-nr: SKJeugd / PE-online Aantal punten Geldigheid accreditatie
NIP/NVO 298376 K&J/OG diagnostiek - 2
K&J/OG overige taken - 0,5
K&J/OG herregistratie - 7
K&J/OG behandeling - 1
18-09-17 t/m 17-09-20
Registerplein Maatschappelijk werk 304177 Opleidingtraj. GGZ Agogen - 3,2
Opleidingstraj. Maatsch. werk - 3,2
Opleidingstraj. Soc. Agogen - 3,2
01-11-17 t/m 31-10-20