Radicalisering en extremisme Basistraining

Radicalisering en extremisme Basistraining

(H)erken het verhaal erachter

Preventieve interventie voordat radicalisering plaatsvindt is nodig, maar hoe grijp je in? In deze basistraining maak je kennis met de fenomenen radicalisering en extremisme en krijg je inzicht in mogelijke omstandigheden en voorwaarden die bijdragen aan het proces van radicalisering richting het (gewelddadig) extremisme. Je leert radicalisering te signaleren en adequaat te reageren binnen je eigen werkveld. 

Voor wie

Eerste- of tweedelijnsprofessionals die ofwel vanuit beleids- ofwel vanuit zorg- of veiligheidstaken te maken kunnen krijgen met radicaliserende individuen

Doel

Na deze training:

  • is jouw kennis over radicalisering en extremisme vergroot
  • ken je het verschil tussen activisme, extremisme en terrorisme
  • weet je welke elementen een rol spelen bij mogelijke radicalisering en kun je signalen (h)erkennen
  • ben je je bewust van referentiekaders en etnocentrisme en de mogelijke invloed hiervan op professioneel handelen
  • ben je je bewust van een beroepshouding en mogelijke dilemma’s tussen persoonlijke waarden en professionele normen

Programma

Je maakt kennis met verschillende thema’s. Je leert de theorie en bespreekt praktijksituaties.

Referentiekaders
Hoe iemand waarden vertaalt naar normen wordt mede bepaald door de socio-historische context, culturele en geografische context, maar is ook afhankelijk van factoren zoals sekse, leeftijd, economische status en religieuze of ideologische overtuiging. Je staat stil bij je eigen persoonlijke normen en waarden. Je leert dat culturen en de geldende normen, waarden en tradities binnen een bepaalde cultuur dynamisch zijn en veranderen met de tijd.

Radicalisering
In vogelvlucht krijg je inzicht in de begrippen activisme, extremisme en terrorisme. Ook wordt stilgestaan bij de rol en invloed van de socio-historische en geografische context op de definitiebepaling en is er aandacht voor de verschillende definities van radicalisering. Naast de aandacht voor factoren die bijdragen aan radicalisering is er aandacht voor beschermende factoren en het fenomeen van de-radicalisering. Ofwel, hoe vindt iemand de weg terug.

Handelingsperspectief
In deze training maak je kennis met de verschillende modellen waarmee je kennis opdoet over mogelijke motieven, beweegredenen, achtergronden en voedingsbodems die van invloed kunnen zijn op radicalisering. Je leert signalen (h)erkennen en bespreekt samen met andere professionals hoe dit in relatie staat tot de adolescentie, een gevoelige fase voor radicalisering. Door uitwisseling van ervaringen doe je inzichten, waardoor je beter kunt handelen. Je bespreekt en oefent hoe je je huidige vaardig heden kunt inzetten om radicalisering te voorkomen. Tevens maak je kennis met relevante partners, de samenwerkingsverbanden binnen en buiten je organisatie en de ketenaanpak.

Methode

De training biedt een ruime variatie van theorie, opdrachten, groepsuitwisseling en filmmateriaal.

Duur

Een dag