Evidence Based Werken

Evidence Based Werken

Waarom is beleid of een interventie wel of niet effectief bij preventie van radicalisering? 

Evidence Based Werken vertelt het je!

Je maakt beleid of zet interventies in om radicalisering te helpen voorkomen. En je wil dat dat werkt. Maar hoe weet je of je op de juiste weg bent, wat écht werkt, waarom, en wanneer je moet bijsturen? Voor een goede aanpak helpt het om vooraf goed te bedenken wat je wil bereiken en hoe, tijdens het proces te monitoren of je op de goede weg zit, en achteraf vast te stellen of het doel bereikt is. Om dat makkelijker te maken is er de toolkit Evidence Based Werken (EBW) bij preventie radicalisering. Door evidence based te werken krijg je beter inzicht in de onderbouwing van je aanpak, de werkzame elementen en de effecten ervan.

Voor wie

Ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en/of Sociaal Domein (SD), mensen die werken bij een gemeentelijke of regionale onderzoeksafdeling en professionals die een interventie op het gebied van radicalisering en extremisme uitvoeren voor de gemeente

Doel

Na deze training:

  • ben je je bewust van nut en noodzaak van evidence based werken
  • weet je de toolkit EBW te vinden en hoe die praktisch te gebruiken voor de evaluatie van interventies en programma’s voor het voorkomen en tegengaan van radicalisering
  • kun je op een evidence based manier een lokale preventieve aanpak of interventie opzetten of actualiseren
  • heb je geoefend met verschillende vormen van evaluaties (plan, proces en effect)
  • weet je wat andere gemeenten hebben geleerd van eerdere evaluaties
  • kun je EBW binnen je eigen organisatie stimuleren

Programma

Je krijgt een interactieve introductie op wat evidence based werken is en waarom het van belang is. Je leert werken met de Toolkit, zodat je hier na de training zelfstandig mee verder kunt. Je gaat meteen ook praktisch aan de slag met de QuickScan lokale preventieve aanpak uit de toolkit, waarmee je je eigen programma ter preventie van radicalisering onder de loep neemt. Ook oefen je met verschillende evaluatievormen die je toe kunt passen op interventies, zoals je sleutelfigurennetwerk of weerbaarheidstrainingen. We nemen je mee in evaluaties die andere gemeenten al uitgevoerd hebben, en wat die hebben opgeleverd. Tot slot maak je met elkaar plannen over het verder toepassen van evidence based werken in je werk, en hoe je daar je collega’s in kunt meenemen. 

Tip: nieuwsgierig geworden? Bekijk de toolkit Evidence Based Werken online.

Methode

De training biedt een ruime variatie van theorie, opdrachten, groepsuitwisseling en filmmateriaal.

Duur

2 dagdelen