Specialistisch trainingsaanbod Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE)

Specialistisch trainingsaanbod Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE)

Het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) biedt specialistische ondersteuning bij het omgaan met personen betrokken bij extremistische netwerken. Zij begeleiden individuen en hun families en adviseren burgers en professionals over duiding en aanpak. Doel is het mitigeren van veiligheidsrisico’s en duurzame re-integratie in de samenleving door psychologische, sociale en netwerk-ondersteuning. Zij versterken deze functies met kennis vanuit de wetenschap en praktijk. Het ROR en LSE werken intensief samen aan deskundigheidsbevordering van professionals in het contra-terrorisme/extremisme domein.

Doelgroep

De specialistische trainingen en intervisie van LSE zijn bedoeld voor professionals die beroepsmatig met casuïstiek werken waarbij radicalisering of extremisme speelt. Voorwaarde voor het afnemen van de trainingen is het doorlopen van de Basistraining Radicalisering en extremisme en eventuele relevante verdiepingstrainingen bij ons.

Opzet

Trainingen van het LSE zetten in op verdieping van kennis en vaardigheden, met name waar het gaat om een praktijk- en persoonsgerichte aanpak. In de modules staan fenomeenbegrip, werken met beproefde methodieken en het aanscherpen van praktijkvaardigheden centraal. Zowel de interactieve trainingen als intervisie worden gegeven door trainers die ruime ervaring hebben met casuïstiek. De trainingen zijn gebaseerd op praktijkkennis, wetenschappelijke inzichten en de actualiteit. Het aanbod bestaat uit verschillende modules waaruit in onderling overleg een keuze kan worden gemaakt, afhankelijk van de kennis en werkzaamheden van de deelnemers.

Beoogde doelen

  • Specialistisch begrip van omgang met politiek, religieus en ideologisch gemotiveerd geweld.
  • Zicht op radicaliseringsprocessen en interventies in relatie tot radicalisering en extremisme in de praktijk.
  • Richtlijnen en handvatten in duiding uitleren om de vaardigheden van de professional op dit gebied aan te scherpen.
  • Bevorderen van specialistische vaardigheden en opdoen van kennis op het gebied van aansluiting vinden en het opbouwen van een werkrelatie met complexe casuïstiek.
  • Begeleide casusbespreking en intervisie om te sparren en oefenen met dilemma’s en successen uit de praktijk aan de hand van een concrete casussen.

Meer informatie vind je op de site van het Landelijk Steunpunt Extremisme.