Deskundigheidsbevordering voor professionals

Leer, deel en ontmoet je (indirecte) collega’s

Kennisuitwisseling, intervisie en netwerken zijn nodig om je kennis en handelingsrepertoire op het gebied van de preventieve aanpak van radicalisering actueel en optimaal te houden. Daarom is er twee keer per jaar een sessie van een dagdeel, dit gedurende drie jaar. 

Er worden steeds twee groepen op een dag getraind die elkaar ontmoeten tijdens de lunch. Zo ontmoet je ook andere professionals.

Voor wie

Professionals betrokken bij de preventieve aanpak van radicalisering (bijvoorbeeld aandachtsfunctionarissen)

Doel

Na deze training:

  • is je netwerk verrijkt
  • is je kennis opgefrist
  • heb je dilemma's besproken en inspiratie opgedaan
  • kun je jouw positie als aandachtsfunctionaris versterken

Programma

Professionals in een regio ontmoeten elkaar, horen de huidige gang van zaken op het gebied van het dreigingsbeeld en interventies en wisselen kennis uit over best practices. Bovendien leer je elkaar kennen, waardoor je elkaar sneller weet te vinden als het nodig is.  Gemeenten houden hun aandachtsfunctionarissen fris en weten op wie ze kunnen bouwen in geval van nood.

De sessies bestaan uit een plenair gedeelte en deelsessies met ongeveer tien mensen geleid door ervaren trainers in de materie. Een variatie van actuele kennis (DTN), theorie, praktisch oefenen, uitwisseling en filmmateriaal vormt de rode draad. Intervisoren van het LSE en JEP begeleiden de subgroepen tijdens het interactieve gedeelte.

Methode

De training biedt een ruime variatie van theorie, opdrachten, groepsuitwisseling en filmmateriaal.

Duur

1 dagdeel