Evidence Based Werken

Draag bij aan bewezen effectief preventiebeleid op gebied van radicalisering en maak gebruik van good practices

Zijn we op de juiste weg of moeten we bijsturen? Deze vragen stellen we ons nog te weinig aangaande de preventie van radicalisering. Plan-, proces- en effectevaluaties helpen ons om een gefundeerd preventieprogramma op te stellen en uit te voeren. Evidence Based Werken (EBW) is hierin van cruciaal belang.

Voor wie

Ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en/of Sociaal Domein (SD), mensen die werken bij een gemeentelijke of regionale onderzoeksafdeling en professionals die een interventie op het gebied van radicalisering en extremisme uitvoert voor de gemeente.

Doel

Na deze training:

  • ben je je bewust van nut en noodzaak van EBW
  • ben je op de hoogte van de huidige gang van zaken aangaande EBW ten aanzien van de preventie van radicalisering
  • ken je de toolkit voor de evaluatie van interventies voor het voorkomen en tegengaan van radicalisering
  • weet je wat er nodig is voor een integraal preventieprogramma
  • heb je geoefend met evalueren
  • ben je binnen je eigen organisatie ambassadeur voor EBW

Programma

Je krijgt een interactieve introductie op wat evidence based werken is en waarom het van belang is. Je leert werken met de Toolkit, zodat je hier na de training zelfstandig mee verder kunt. Je gaat aan de slag met de QuickScan lokale preventieve aanpak, waarmee je je eigen programma ter preventie van radicalisering onder de loep neemt. Ook oefen je met verschillende evaluatievormen die je toe kunt passen op interventies, zoals je sleutelfigurennetwerk of weerbaarheidstrainingen. Tot slot maak je met elkaar plannen over het verder toepassen van evidence based werken in je werk en hoe je daar je collega’s in kunt meenemen.

Methode

De training biedt een ruime variatie van theorie, opdrachten, groepsuitwisseling en filmmateriaal.

Duur

2 dagdelen