Omgaan met extreme idealen

Kom en blijf in contact met jongeren die extreme uitlatingen doen

Jongeren die extreme opvattingen uiten, zich negatief uitlaten over groepen in de samenleving of instituties of jongeren die sympathie hebben voor een beweging of ideologie waar jij onderbuikgevoelens van krijgt. Hoe moet je dat interpreteren? Gaat het om experimenteel gedrag wat bij de puberteit hoort of is er meer aan de hand? Hoe voer je hierover een zinvol gesprek met hen? En hoe ga je om met de weerstand die je zelf voelt tegen hun uitspraken? Door een combinatie van uitproberen, demonstraties, analyseren en oefenen krijg je antwoord op deze én andere vragen.
Dit alles draagt vanuit een pedagogisch perspectief bij aan een beter begrip van radicaliseringprocessen bij jongeren tot en met 25 jaar. Je ontdekt hoe je jongeren andere perspectieven kunt bieden en grenzen stelt als dat nodig is, de zogenoemde checks and balances, om te voorkomen dat de idealen er met de jongere vandoor gaan. Het is dé training gespreksvaardigheden voor professionals die met jeugd werken en geconfronteerd worden met extreme idealen.

Voor wie

Professionals die voor of met jongeren werken, zoals (jeugd)hulpverleners, maatschappelijk werkers, jeugdagenten en medewerkers van lokale sociale teams.

Docenten die werkzaam zijn binnen het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs kunnen gebruik maken van het trainingsaanbod van Stichting School en Veiligheid.

Doel

Na deze training:

  • begrijp je hoe de ontwikkeling van extreme idealen (politiek/religieus) zich verhoudt tot de identiteitsontwikkeling van jongeren
  • kun je een open en constructief gesprek voeren
  • weet je hoe je contact maakt en houdt met je gesprekspartner
  • kun je alternatieven bieden als de extreme idealen van de jongeren (het gedrag) uit de hand dreigt te lopen
  • weet je wat binnen jouw bereik ligt en wanneer je andere hulpbronnen moet inschakelen
  • heb je meer vertrouwen in je eigen handelen, wanneer je in contact komt met jongeren die extreme uitlatingen doen

Programma

De nadruk ligt op de preventieve aanpak van radicalisering en extremisme. Je kunt een zeer interactief programma verwachten dat gebaseerd is op reële en actuele casuïstiek, zodat de vertaling naar je eigen praktijk eenvoudig te maken is.

Onderzoek
De training is gebaseerd op het onderzoeksrapport Idealen op drift en ander onderzoek, zoals Formers and Families. Hierin worden typerende casussen van jongeren met extreme idealen besproken. Dit geeft inzicht in de rol en problemen van opvoeders, hulpverleners en onderwijzers die te maken hebben met deze jongeren.

Methode

De training wordt verzorgd door deskundige trainers en adviseurs met ervaring in het jeugddomein. Zij zorgen voor kennisoverdracht én bieden veel gelegenheid tot oefenen met een trainingsacteur. Er is een goede balans tussen theorie, reflecteren, oefenen en experimenteren.