Terug uit het kalifaat: opvang voor vrouwen en kinderen Verdiepingstraining

Samen werken aan rehabilitatie, resocialisatie en reintegratie’ 

Professionals verkrijgen in deze training meer inzicht in de mogelijke beweegredenen en motieven waarom ouders (vrouwen in dit geval) zijn uitgereisd naar het destijds zelfverklaarde kalifaat in Syrië en Irak. Ook wordt er stilgestaan bij de omstandigheden waarin de vrouwen en kinderen vaak jaren in hebben verbleven en de uitwerking die dit kan hebben op de ontwikkeling van kinderen. 

Voor wie

Professionals die in hun dagelijkse beroepspraktijk werken met kinderen van ouders die naar Syrië en Irak zijn uitgereisd zijn met als doel zich te vestigen in de Islamitische Staat in Syrië en Irak

Doel

Na deze training:

•    heb je inzicht in de beweegredenen en motieven achter de keuze om uit te reizen 
•    heb je kennis van de beeldvorming in de media en het maatschappelijke en politieke debat omtrent dit thema
•    heb je handvatten om professioneel te handelen bij ethische dilemma’s in het werkveld 
•    heb je inzicht en kennis opgedaan over de omstandigheden waarin vrouwen en kinderen zich vaak hebben bevonden en stil gestaan bij de gevolgen van opgroeien in een vluchtelingenkamp/conflictgebied 
•    heb je in veilige setting kennis en ervaringen kunnen uitwisselen met collega’s 

Programma

Het betreft een verdiepende training voor een specifieke doelgroep: professionals die werken met de (minderjarige) kinderen van vrouwelijke terugkeerders.

Tijdens de twee dagen training komen de volgende hoofdthema’s aan bod:

• context: waarom zijn mensen uitgereisd naar het kalifaat? 
• uitreizigers en terugkeerders: dilemma’s en politieke gevoeligheden 
• ethische dilemma’s en professionele houding: werken met deze doelgroep 
• trauma en trauma-sensitief werken met kinderen

Deze 2 dagen training wordt aangeboden door het ROR, als follow-up is er een intervisiedag georganiseerd en verzorgd door het LSE. 

Methode

De training biedt een ruime variatie van theorie, opdrachten, groepsuitwisseling en beeldmateriaal.

Duur

2 dagen