Nieuwe verdiepingstraining ROR: 'Terug uit het kalifaat: opvang voor vrouwen en kinderen'

Het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR) heeft een nieuwe verdiepingstraining ontwikkeld: ‘Terug uit het kalifaat: opvang voor vrouwen en kinderen’. De training is bedoeld voor professionals die werken met kinderen van ouders (vrouwen in dit geval) die zijn uitgereisd naar de Islamitische Staat in Syrië en Irak en inmiddels zijn teruggekeerd.

Wat waren de beweegredenen en motieven om uit te reizen? In welke omstandigheden hebben vrouwen en kinderen geleefd? En wat zijn de gevolgen voor kinderen die een langere periode hebben doorgebracht in een vluchtelingenkamp/conflictgebied? 

In deze verdiepingstraning worden diverse thema’s uitgelicht. Deelnemers krijgen handvatten mee hoe zij professioneel kunnen handelen bij ethische dilemma’s in het werkveld. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het maatschappelijke en politieke debat omtrent dit thema (beeldvorming in de media). 

Programma

De training duurt twee dagen en biedt een ruime variatie van theorie, opdrachten, groepsuitwisseling en beeldmateriaal. Deelnemers kunnen bovendien in een veilige setting kennis en ervaringen uitwisselen met collega’s. 
Als follow-up organiseert en verzorgt het LSE een intervisiedag.

Beeld: ©Unsplash

Wil je meer informatie? Bekijk dan het programma van deze verdiepingstraining.