Grote opdrachten KMar en BZK

Als specialist op diverse expertisegebieden verzorgen wij ook op maatwerktrainingen ketenpartners en (semi-)overheidsorganisaties. Recent zijn twee grote opdrachten gestart.

In opdracht van het OTCKMar heeft het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR, een samenwerking tussen OI DJI en de NCTV) een breed opleidingsprogramma voor Contra terrorisme, extremisme en radicalisering (CTER) ontwikkeld in nauwe samenwerking met materiedeskundigen vanuit de operatiën en de sector Kennis van het OTCKMar.

Tenminste 3.500 medewerkers gaan deze trainingen volgen. Een uniek samenwerkingsvolume.

De eerste 60 trainingen CTER-1 – dit is de awarenesstraining voor de operationele medewerkers van de KMar – zijn inmiddels gegeven en heel positief ontvangen.

Contra terrorisme, extremisme en radicalisering voor KMar

Deelnemers geven aan nu sneller in de praktijk te snappen wat er aan de hand is en wat zij kunnen doen.

Het ROR en de Koninklijke Marechaussee (KMar) hebben op de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn hun samenwerking bekrachtigd. Annelen van Schaardenburgh (plv. directeur OI DJI) en kolonel Frank Rippens (Commandant Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum KMar (OTCKMar)) tekenden het samenwerkingscontract (zie foto).

Omgaan met intimidatie en bedreiging voor lokale bestuurders

In opdracht van de Directie Democratie en Bestuur van het Ministerie van BZK en als onderdeel van het thema ‘Weerbaar bestuur’ hebben we de training ‘omgaan met intimidatie en bedreiging voor (lokale) bestuurders’ ontwikkeld. We hebben een overeenkomst om maximaal 60 trainingen te geven in de periode 2019-2020 voor burgemeesters en wethouders.