Team klaargestoomd voor vrouwelijke terroristenafdeling PI Zwolle

Na Vught en Rotterdam heeft PI Zwolle sinds vorig jaar zomer ook een terroristenafdeling. Uniek in Zwolle is dat de afdeling alleen voor vrouwen bestemd is. Medewerkers van de TA zijn recent getraind en daarmee voorbereid op het werk met deze groep.

Team klaargestoomd voor vrouwelijke terroristenafdeling PI Zwolle
Beeld: ©Jos Groen

Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering

Hoe bereid je een groep penitentiair inrichtingswerkers (PIW’ers) voor om op een terroristenafdeling te werken? Voor dit vraagstuk heeft de PI Zwolle het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR) ingeschakeld. Het ROR is onderdeel van het Opleidingsinstituut DJI. Voor de medewerkers betrokken bij de TA, waaronder ook de directie, is een leerlijn samengesteld. Deze bestaat uit verschillende modules waaronder basiskennis, Interculturele professionaliteit en Islamistisch extremisme. 
 

Theorie en het menselijke

De PIW’ers hebben zich verdiept in de achtergronden van radicalisering en extremisme, hoe radicaliseringsprocessen zich ontwikkelen en de do’s en dont’s in het handelingsperspectief. Als gastdocent heeft Jocelyn Bélanger, Assistant Professor aan de NYU in Abu Dhabi de deelnemers meegenomen in de voedingsbodems van radicalisering en mogelijkheden tot deradicalisering aan de hand van Three Pillars of radicalization: Needs, Narratives and Network. De deelnemers gingen vervolgens zelf met deze theorie aan de slag. Ook is er stilgestaan bij de beeldvorming over deze groep gedetineerden versus de realiteit. Er was aandacht voor het menselijke, wat de gevolgen zijn van trauma, wat de rol is van de imam binnen reguliere PI’s én wat de verschillen zijn met een specialistische afdeling als de TA.

Hoog tempo

Ook in dit traject bleek een goede afstemming zowel vooraf als achteraf weer van groot belang. De verscheidenheid in taken, verantwoordelijkheden én het kennisniveau van de deelnemers op dit thema maken het een uitdaging om de inhoud bij eenieder te laten aansluiten. “Er was een mooie verbinding van theorie met praktijk en meer inzicht in wetenschappelijk onderbouwde resultaten van behandeling waar we binnen de PI ons voordeel mee kunnen doen. Het niveau van de aangeboden kennis sloot goed aan bij onze behoefte. Het tempo was hoog, waardoor we onze aandacht er goed bijhielden”, vertelt een deelnemer na de verdiepingstraining Islamistisch extremisme.

PI Zwolle
Beeld: ©PI Zwolle

Hart en ziel

De ROR-trainers blikken terug op een leerzaam traject. “Mijn gevoel is dat PI Zwolle een goede selectie heeft gemaakt van medewerkers die openstaan voor deze bijzondere doelgroep”, vertelt één van hen. Een collega vult aan: “Dit zijn mensen die zich met hart en ziel inzetten, het beste willen voor de vrouwen én de maatschappij. Zij zijn zich bewust van hun vooroordelen en durven te reflecteren op hun eigen houding en gedrag én zijn erg leergierig. Ik kan me geen betere basishouding voorstellen.”