Nieuw: website en handboek maatschappelijke stabiliteit

Professionals die willen bijdragen aan maatschappelijke stabiliteit kunnen hun licht opsteken op een nieuwe website met online handboek over dit thema. Een groot aantal (rijks)partners heeft hier publicaties, trainingen en contactinformatie bijeen gebracht.

Nieuwe website als centraal platform

Publicaties, trainingen en contactpunten op het gebied van maatschappelijke stabiliteit zijn vanaf nu gebundeld op de website maatschappelijke stabiliteit. Het leeraanbod en de informatie zijn gericht op het voorkomen van maatschappelijke spanningen/onrust, polarisatie, radicalisering, extremisme en problematisch gedrag en het bevorderen van inclusie. Het aanbod is interessant voor gemeenten en andere (publieke) professionals die de maatschappelijke stabiliteit in de samenleving willen bevorderen.
 

Nieuw: website en handboek maatschappelijke stabiliteit
Beeld: ©Opleidingsinstituut DJI

Handboek maatschappelijke onrust

Ook nieuw is het ‘Handboek maatschappelijke onrust’. Dit helpt je op weg als je specifiek te maken hebt met (naderende) maatschappelijke onrust en ongenoegen. Het handboek ontsluit specifieke publicaties op het terrein van maatschappelijke onrust en het achterliggende ongenoegen en geeft daar een korte analyse op. Gebruikers kunnen zelf filteren op onder meer specifieke doelgroepen en thema’s. Ga voor het handboek naar  https://maatschappelijke-onrust.nl/ 

Initiatiefnemers

Het leeraanbod en handboek zijn een initiatief van de deelnemende (rijks)partners, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Justitie en Veiligheid (inclusief de NCTV), Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (inclusief Expertise-Unit Sociale Stabiliteit, Kennisplatform Integratie en Samenleving, Taskforce Problematisch gedrag en Platform JEP), Politie, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Nederlands Genootschap van Burgemeesters, Wethoudersvereniging, Landelijk Steunpunt Extremisme en Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering.