Evaluatie: online leren binnen DJI succesvol neergezet

Het online leren van het Opleidingsinstituut DJI is geëvalueerd met een uitkomst om trots op te zijn.

Online les ROR
Beeld: ©Opleidingsinstituut DJI

Het OI staat minimaal op gelijke voet met vergelijkbare opleidingsinstituten zoals universiteiten en hogescholen, waarbij een initiële achterstand is ingelopen. Dit is de overkoepelende conclusie van de evaluatie Online Leren die vorig jaar onder leiding van de Directie Audit & Concerncontrol in opdracht van de hoofddirectie DJI heeft plaatsgevonden.

Virtuele klaslokalen

Bijna 2 jaar geleden is het online leren van het OI in een stroomversnelling gekomen. Onder druk zijn opleidingen omgebouwd, is een virtuele leeromgeving neergezet, zijn tools en ondersteuning voor deelnemers ontwikkeld om soepel online lessen te kunnen volgen en hebben trainers zich bekwaamd in deze nieuwe manier van lesgeven. De vraag was hoe we dit ervan hebben afgebracht. Goed dus!

Pluspunten

Een greep uit de pluspunten van het rapport:

  • De trainers zijn voldoende duidelijk, bereikbaar, geïnteresseerd en enthousiast
  • De systemen Sophie en Big Blue Button voldoen aan de functionele eisen en worden ervaren als toegankelijk
  • Het OI pakt knelpunten bij het online leren proactief op ondanks de hoge werkdruk en beperkte formatie

Het rapport geeft ook verbeterpunten waarmee het online leren naar een hoger plan kan worden getrokken nu het basale niveau van online leren in orde is. Daar gaan we voortvarend mee aan de slag. Zo zullen we voor de lange termijn bepalen wat online kan en offline moet, online leren aantrekkelijker maken, de behoefte aan grotere ICT-bandbreedte onder de aandacht en bijdragen aan een cultuur van ‘een levenlang mogen leren en ontwikkelen’.

Blijvertje

Zeker is dat online onderwijs blijft. Niet als doel op zich, wel als dit aansluit op de behoefte van de deelnemers en organisatiedoelstellingen.