Conferentie ‘De veelzijdigheid van extremisme’ druk bezocht

Met ruim 250 deelnemers van DJI en ketenpartners was de animo voor de conferentie die in het teken stond van ‘De veelzijdigheid van extremisme’ groot. Ontmoeten, sprekers, workshops en interviews, het programma nam de deelnemers mee de diepte in. Organisatoren  Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR) en het Programma Aanpak Radicalisering en Extremisme (PARE) blikken terug op een inspirerende en informatieve dag.

Minister van JenV Yesilgoz-Zegerius
Beeld: ©Opleidingsinstituut DJI

Minister van Justitie & Veiligheid Yeşilgöz-Zegerius sprak onder meer over de verschillende dreigingen binnen DJI en en het recent gepubliceerde Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland en ze beantwoordde vragen uit het publiek.

Wat betekent het woord ‘verlossing’, waar komt het vandaan en hoe kan verlossing een rol spelen binnen radicaliseringsprocessen? Prof. dr. Beatrice de Graaf baseerde zich op gesprekken die zij heeft gevoerd met gedetineerden die zijn veroordeeld voor een terroristisch misdrijf. Hierover publiceerde zij vorig jaar het boek ‘Radicale Verlossing’.

In drie workshoprondes gingen de genodigde sprekers dieper in op de volgende thema’s: ‘Vrouwen: van IS naar TA,’ ‘interventies,’ ‘stoornissen en extremisme,’ ‘anti-overheidsextremisme’, ‘jeugd en extremisme’ en ‘bias en false compliance’.

Met leuke gesprekken en uitwisseling van ervaringen en inzichten sloten de deelnemers de dag af. Hopelijk tot volgend jaar!