Maak jij al gebruik van de Symbolenbank?

Binnen rechts-extremistische kringen wordt veel gebruik gemaakt van symboliek. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Nationale Politie (NP) hebben een Symbolenbank ontwikkeld waar professionals informatie kunnen opzoeken bij symbolen die ze aantreffen, bijvoorbeeld op straat of online.

Een paar voorbeelden uit de Symbolenbank
Beeld: ©Opleidingsinstituut DJI

Wat is de Symbolenbank?

De Symbolenbank is ontwikkeld om medewerkers van de politie en andere professionals, die in hun werk met rechts-extremistische symboliek te maken krijgen, te ondersteunen bij hun taakuitoefening. De (online) verspreiding van symbolen kan bijdragen aan het normaliseren van rechts-extremistisch gedachtegoed. De informatie in de Symbolenbank wordt zorgvuldig samengesteld en bestaat uit openbare, toegankelijke informatie. De inhoud wordt samengesteld door de politie en vervolgens beoordeeld door experts op het gebied van rechts-extremisme. De NCTV draagt bij aan dit proces door ervoor te zorgen dat alleen informatie van voldoende kwaliteit wordt geplaatst na een grondige beoordeling. 

Voor wie is de Symbolenbank bedoeld?

De Symbolenbank is bedoeld voor verschillende doelgroepen zoals medewerkers van de politie, gemeenteambtenaren, jongerenwerkers of andere professionals die in hun werk geconfronteerd kunnen worden met extremistische symboliek. De Symbolenbank is bedoeld om deze professionals in staat te stellen dergelijke symbolen of uitdrukkingen te onderkennen en hier, indien nodig, conform eigen afspraken of procedures op te acteren. De informatie in de Symbolenbank kan dus geraadpleegd worden ter ondersteuning van hun taakuitoefening. Van deze professionals wordt verwacht dat zij voldoende kennis van zaken hebben om een symbool in een bepaalde situatie op de juiste wijze te kunnen duiden na kennisneming van de informatie in deze Symbolenbank.

Aanmelden

Kan de Symbolenbank jou helpen in je werk? Maak dan een account aan. Voor eventuele vragen of opmerkingen kan je contact opnemen via https://symbolenbank.nl.

Uitleg over de Symbolenbank
Beeld: ©Opleidingsinstituut DJI