Infographic Webinar deskundigheidsbevordering radicalisering en extremisme

Het ROR organiseert in samenwerking met gemeenten deskundigheidbevorderingsdagen voor de lokale professionals. Gezien de actualiteiten zijn dat momenteel online bijeenkomsten waarin een bepaald thema centraal staat.

Afgelopen februari kwamen ruim 200 professionals vanuit de de regio Oost-Brabant online samen. Verschillende gastsprekers gaven een toelichting op o.a. de rol van de Nationaal Coƶrdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en op informatie delen en signaleren & duiden. Naar aanleiding van deze deskundigheidsbevorderingsdag hebben wij een infographic uitgebracht waarin je de belangrijkste punten terug kunt lezen. Ook vind je hier de input van deelnemers terug.