Leerchunk 3 - De begrippen activisme, extremisme en terrorisme

Deze korte video geeft een toelichting op de begrippen activisme, extremisme en terrorisme. We laten je kennismaken met enkele verschijningsvormen die Nederland kent op het gebied van extremisme.

Beeldtekst: Activisme, extremisme en terrorisme.

We zien een animatiefilm.

Voiceover:
Een andere definitie voor radicalisering die we gebruiken bij het ROR is: radicalisering is een proces van toenemende bereidheid om een denkwijze om te zetten naar daden. Deze toenemende bereidheid kan leiden tot gedrag dat andere kwetst of in hun vrijheid raakt en kan aanleiding zijn voor individuen of groepen om zich af te keren van de samenleving en kan leiden tot het gebruik van geweld. Ook in Nederland hebben we steeds meer te maken met radicalisering. Activisme, maar vooral ook extremisme en terrorisme zijn begrippen die niet meer weg te denken zijn uit de media en hebben een grote impact op de gevoelens van veiligheid in de samenleving. Maar wat betekenen deze begrippen eigenlijk en betekenen ze voor iedereen wel hetzelfde? Nederland is een democratie. We hebben volksvertegenwoordigers die namens het volk besluiten nemen en het land besturen. En ben je als burger ergens niet mee eens, dan zijn er verschillende middelen en methodes om dit kenbaar te maken. Je kan stemmen op een andere partij, petities en handtekeningenacties starten of de straat op om te demonstreren. Dit kan en mag allemaal. Wanneer men ideale en doelen bijvoorbeeld door middel van protestacties nastreeft, dan spreekt men van activisme. Sommige personen gaan een stap verder. Extremisten willen vaak een in hun ogen ideale maatschappij realiseren waarbij ze overtuigd zijn van het eigen gelijk en steeds meer vervreemd raken van de samenleving waarin ze leven. Om hun specifieke doelen te bereiken maken ze gebruik van ondemocratische methodes en/of middelen waarbij ze de grenzen van de wet overtreden. Bijvoorbeeld door het gebruik van fysiek geweld, bedreiging en/of intimidatie of door demonisering van andersdenkenden. Maar ook door systematisch haatzaaien en het verspreiden van desinformatie. Dit noemen we extremisme. Dan kunnen we ook het fenomeen terrorisme. Terroristen en terroristische organisaties willen met gewelddadige acties, politieke veranderingen afdwingen of politieke besluitvormingen beïnvloeden. Een uitkomst van de acties van terroristen is dat er altijd sprake is van maatschappelijke ontwrichting. Daarbij hebben terroristen altijd een boodschap voor een groter publiek dan de onmiddellijke slachtoffers. Het label terrorist is afhankelijk van de tijdsgeest, de sociaal historische en geografische context. De één zijn terrorist is de ander zijn vrijheidsstrijder. Want wie pakt het begrip op wie? Net als extremisme is terrorisme een wereldwijd fenomeen. Ook in Nederland zijn er zorgen over de toenemende mate van invloed en aantrekkingskracht van extremistische groepen en terroristische organisaties. Denk aan Nederlandse burgers die naar Syrië en Irak afreisden in een poging zich aan te sluiten bij de extreem gewelddadige organisatie Islamitische Staat en de Arnhemse cel die eind 2018 werd opgerold. Naast het jihadisme is er ook sprake van een toename en opleving in vormen van links-extremisme, milieu-extremisme en rechts-extremisme. Je ziet dus, extremisme kan zowel religieus, politiek of vanuit één specifieke zaak gemotiveerd zijn. Met deze video dragen bij aan jouw kennis over activisme, extremisme en terrorisme.

*Muziek speelt en fadet uit*

Logo Dienst Justitiële Inrichtingen, Ministerie van Veiligheid en Justitie verschijnt in beeld.

Beeldtekst: Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering.
Vergroot jouw impact.
Heb je onze andere leerchunks al gezien?
Kijk op www.tegengaanradicalisering.nl of mail naar ror@dji.minjus,nl