Leerchunk 4 - Preventie radicalisering, wat jij kan doen

Deze korte video geeft kennis en inzicht in factoren die kunnen leiden tot het ontwikkelen van een radicaal gedachtegoed en/of sympathievorming voor een extremistische organisatie. Daarnaast laten wij je kennismaken met het caleidoscopischmodel.

Beeldtekst: Preventie en aanpak radicalisering.

We zien een animatiefilm.

Voiceover:
Zoals je inmiddels weet, onderscheiden we vier profielen die de motivatie tot radicalisering zouden kunnen verklaren. Naast de identiteitzoeker en de rechtvaardigheidzoeker kennen we er nog twee. De eerste is de betekeniszoeker. Voorafgaand aan radicalisering heeft dit individu een crisis op persoonlijk vlak doorgemaakt. Hierdoor kan er een drang naar stabiliteit en zingeving ontstaan. Op zich is hier niks mis mee. Het wordt problematisch op het moment dat de persoonlijke crisis iemand vatbaar maakt voor een radicale of extremistische groep die antwoorden, verklaringen en zingeving biedt. Zo'n groep kan iemand zelfs overtuigen dat zingeving te vinden is in het toepassen van geweld. Het laatste profiel is de sensatiezoeker. Deze heeft een bovenmatige drang naar extreme uitdaging en avontuur in zich. Het gevoel van avontuur en sensatie van een aanbiedende groep wordt geromantiseerd en verheerlijkt, waardoor het voor de sensatiezoeker bijzonder interessant wordt om zich bij de groep aan te sluiten. Ronselaars maken handig gebruik van gevoelens van onzekerheid en kwetsbaarheid en bieden alternatieven en perspectieven om betekenis aan het leven te geven. Sommige individuen zien hier hun heil in, omdat ze op deze manier solidariteit met gelijkgestemden ervaren, een doel in het leven hebben en daarmee ook hun gevoel van eigenwaarde vergroten. Het is tijd om stil te staan bij wat jij kan doen in de preventie van radicalisering. Wat kan jij doen om te zorgen dat individuen zich niet aangetrokken voelen tot extremistische organisaties en een radicaal gedachtegoed ontwikkelen? Het caleidoscopisch model biedt inzichten en mogelijkheden die de veerkracht en weerbaarheid van een individu tegen de aantrekkelijkheid van extreme ideologieën vergroten en versterken. De caleidoscoop wordt gekenmerkt door vier onderdelen die in relatie staan met elkaar: het individu, met zijn persoonlijke eigenschappen en kenmerken, de risicofactoren die samenhangen met de omgeving van het individu, de thema's waarop beschermende programma's zich richten en de waarden achter de thema's. Hoe kun je dit instrument in je werkveld gebruiken? We hebben gezien dat radicalisering kan plaatsvinden als een individu daar gevoelig voor is. In het kaleidoscopisch model zien we wat de risicofactoren kunnen zijn, waardoor iemand een extremistische weg in zou kunnen slaan. In het verlengde is te zien waaraan gewerkt zou kunnen worden om te zorgen dat een individu weerbaarder is tegen beïnvloeding en manipulatie door bijvoorbeeld ronselaars. Wanneer individuen zich veilig, thuis en of gehoord voelen, zullen ze minder snel de extremen opzoeken. Zoals je ziet biedt het model een overzicht van de risicofactoren en de mogelijke interventiemethoden. Als je weet waar je op moet letten, dan kun je het proces van radicalisering op tijd herkennen en dus op tijd tegengaan. Met deze video dragen wij bij aan jouw kennis over het tegengaan van radicalisering. In het caleidoscopisch model heb je gezien welke thema's van invloed zijn op radicalisering en waarop je mogelijke preventie en interventie kunt inzetten.

*Muziek fadet uit*

Logo Dienst Justitiële Inrichtingen, Ministerie van Veiligheid en Justitie verschijnt in beeld.

Beeldtekst: Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering.
Vergroot jouw impact.
Heb je onze andere leerchunks al gezien?
Kijk op www.tegengaanradicalisering.nl of mail naar ror@dji.minjus,nl