Deelnemen

Deelnemen

Het vaste trainingsaanbod kun je bekijken via ons online leerportaal Sophie voor ketenpartners. Deelnemen aan een training kan uitsluitend na afstemming met de beleidsambtenaar veiligheid en/of opleidingen van jouw organisatie of gemeente. 

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.