Ons aanbod

Ons aanbod

Onze leeractiviteiten bieden kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van radicalisering en extremisme.

Actueel

Beleid, wetenschap en praktijk zijn de basis van onze leeractiviteiten. Dankzij nauwe samenwerking met vele deskundigen in het werkveld en toetsing door de Curriculumcommissie ROR zijn onze leeractiviteiten altijd praktijkgericht en actueel. Bovendien is de inhoud in lijn met de Nationale Contraterrorismestrategie.

Basis, verdieping, maatwerk

Ons vaste aanbod bestaat uit basis- en verdiepingstrainingen die zijn gericht op diverse thema's en doelgroepen. Op verzoek stellen we een leerlijn samen die bestaat uit één of meerdere trainingen. Daarbij is ook de doorlooptijd van de training bespreekbaar. Trainingen kunnen kort na elkaar of verspreid worden over een bepaalde periode. Daarnaast verzorgen we maatwerktrainingen, presentaties en workshops. Neem hiervoor contact met ons op.

Opbouw training/leeractiviteit

Onze trainingen bevatten een mix van kennisoverdracht (theorie), praktisch oefenen (met acteurs), groepsuitwisseling, reflectie, casuïstiek, filmmateriaal en e-learning.

Toetsing en certificering

Al onze leeractiviteiten zijn getoetst op inhoud en kwaliteit door de curriculumcommissie en gecertificeerd door Cedeo.