Verschijningsvormen extremisme

Weet jij signalen van verschillende verschijningsvormen van extremisme te herkennen?

Als professional kun je te maken krijgen met radicalisering naar diverse vormen van extremisme. Deze training geeft inzicht in de actuele verschijningsvormen van extremisme in Nederland en de verschillende manieren waarop deze vormen van extremisme een bedreiging voor onze samenleving (kunnen) zijn. 

Tijdens de training maak je kennis met:

 • islamistisch extremisme
 • anti-institutioneel extremisme
 • rechts-extremisme 
 • links-extremisme

Er wordt vooral gekeken naar de stromingen binnen deze vormen van extremisme waar volgens de NCTV de meeste (gewelds)dreiging vanuit gaat. De nadruk ligt bij het herkennen van signalen die bij deze vormen van extremisme horen. 

Voor wie

(Eerste- en tweedelijns) professionals die in hun werkzaamheden te maken kunnen krijgen met radicalisering/extremisme en/of geacht worden om signalen daarvan te herkennen, maar nog geen uitgebreide kennis hierover hebben. 
Om aan deze training deel te nemen, dien je de basistraining radicalisering te hebben afgerond.

Doel

Na deze training:

 • ben je je bewust van de verscheidenheid aan fenomenen, stromingen en uitingsvormen van extremisme
 • heb je voldoende (basis)kennis van de diverse vormen van extremisme zodat je deze kunt herkennen
 • begrijp je dat er verschillende manieren zijn waarop extremisme een dreiging kan vormen
 • heb je handvatten om invulling te geven aan je rol als professional als het gaat om het signaleren van radicalisering naar extremisme

Programma

Tijdens het gevarieerde programma wordt theorie afgewisseld met uitwisseling van ervaringen, praktijkverhalen en verwerkingsoefeningen.
Er zijn zes blokken:

 • context/setting the scene
 • islamistisch extremisme
 • anti-institutioneel extremisme
 • rechts-extremisme 
 • links-extremisme
 • rol van de professional/signaleren van extremisme

Methode

De training biedt een ruime variatie van theorie, opdrachten, groepsuitwisseling en filmmateriaal.

Duur

1 dag