Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners

Beleid, wetenschap en praktijk zijn de basis van elke training/leeractiviteit. Daarnaast hebben onze trainingen een sterke onderwijskundige basis. Dit realiseren we in opdracht van de NCTV en in samenwerking met vele deskundigen in het werkveld. Hieronder staan onze belangrijke samenwerkingspartners vermeld.

Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen

Het Opleidingsinstituut DJI is de specialistische opleider en het kennisinstituut op het gebied van detentie. Het Opleidingsinstituut DJI zorgt er met zijn kennis van opleiden, ontwikkelen en detentie voor dat medewerkers van DJI en ketenpartners kunnen excelleren in hun vak.

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) beschermt Nederland tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. Samen met zijn partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven zorgt de NCTV ervoor dat de Nederlandse vitale infrastructuur veilig is én blijft.

Landelijke Steunpunt Extremisme

Het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) is gespecialiseerd in begeleiding, hulpverlening en advisering aan families en professionals die geconfronteerd worden met radicalisering en extremisme. Het biedt: 

  • Informatie over extremisme en radicalisering
  • Familieondersteuning
  • Individuele begeleiding
  • Contact met lotgenoten
  • Consultatie en trajectadvies aan professionals in casuïstiek
  • Kennisdeling en deskundigheidsbevordering op de thema's radicalisering en extremisme
  • Behandeling - wanneer specialisme op extremisme of snel schakelen nodig is biedt ons behandelteam diagnostiek en behandeling

Expertise-unit Sociale Stabiliteit

De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) draagt bij aan een meer inclusieve en veerkrachtige samenleving. Een samenleving waarin mensen met verschillende etnische achtergronden, religieuze overtuigingen en wereldbeelden gelijkwaardig met elkaar omgaan. Zij ondersteunen (jeugd)professionals, gemeenschappen en de (lokale) overheid die zich bezighouden met maatschappelijke spanningen, polarisatie en de preventie van radicalisering. Dat doen zij door deze partijen te adviseren, te voorzien van praktijkkennis en met elkaar in contact te brengen.

Stichting School & Veiligheid

De Stichting School & Veiligheid (SSV) ondersteunt scholen (po, vo en mbo) bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat in opdracht van het ministerie van OCW. Dit doet SSV door het geven van actuele informatie en deskundig advies over sociale veiligheid via de website, trainingen, conferenties en de helpdesk.