Training ‘Omgaan met extreme idealen’ officieel overgedragen aan ROR

Tien jaar geleden werd de training ‘Omgaan met extreme idealen’, afgekort OMEI, ontwikkeld. De training draagt vanuit een pedagogisch perspectief bij aan een beter begrip van radicaliseringprocessen bij jongeren. Al meer dan 2.100 (eerstelijns)professionals volgden de afgelopen jaren de training via de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) en Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie (JEP). Om OMEI een plek te geven bij een trainingsspecialist is deze nu officieel overgedragen aan het ROR.

Ondertekening overdracht OMEI-training
Beeld: ©Opleidingsinstituut DJI / Opleidingsinstituut DJI

De OMEI-training is geen onbekende voor het ROR, want wij hebben hem hem inmiddels al 28 keer uitgevoerd. Tot tevredenheid van de deelnemers: zij waardeerden de OMEI met een 8,1. De training is geschikt voor alle professionals die voor of met jongeren werken, zoals (jeugd)hulpverleners, maatschappelijk werkers, jeugdagenten, en medewerkers van lokale sociale teams. Met de overdracht is het trainingspalet van het ROR, dat tal van accenten en doelgroepen kent, weer iets completer.

Overdracht en samenwerking

De officiële overdracht van de OMEI-training is beklonken door het ESS afdelingshoofd Maarten van Boekel en waarnemend unitmanager van het ROR Lennart Kerssens. Naast de overdracht werd ook stilgestaan bij het 10-jarig bestaan van de OMEI. Met het ondertekenen van een intentieverklaring onderstrepen het ROR en ESS hun duurzame relatie naar de toekomst.

Meer informatie

Wil je meer weten over OMEI of de training volgen? Ga voor meer informatie naar https://www.tegengaanradicalisering.nl/ons-aanbod/verdiepingstrainingen/gespreksvaardigheden/omgaan-met-extreme-idealen-omei