Over ons

Over ons

Onze missie

Het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR) traint professionals in (semi-)overheid in preventie en aanpak van radicalisering en extremisme. Door professionals te voorzien van actuele kennis en kunde over radicalisering en extremisme, dragen we bij aan een veilige samenleving.

Het ROR is onderdeel van het Opleidingsinstituut DJI en valt onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Hier staan we voor

Impact

  • op preventie en aanpak van radicalisering en extremisme
  • op de veiligheid

Vraaggestuurd aanbod

  • Vragen en situaties uit de praktijk staan centraal
  • Actuele ontwikkelingen worden doorgevoerd in trainingen
  • Inhoud wordt afgestemd met ketenpartners/het werkveld

Deskundigheid en kwaliteit

  • Onze trainers zijn deskundig en hebben ruime praktijkervaring met het thema
  • Leeractiviteiten komen tot stand in samenwerking met beleidsmakers, wetenschappers en praktijkprofessionals
  • De Curriculumcommissie ROR, die bestaat uit wetenschappers, beleidsmakers en praktijkprofessionals, toetst het lesmateriaal op inhoud en kwaliteit
  • Het ROR is Cedeo-gecertificeerd
  • Cursisten en opdrachtgevers waarderen onze leeractiviteiten gemiddeld met een 8,2