Over ons

Over ons

Het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR) traint professionals bij de (semi)-overheid in de preventie en aanpak van radicalisering en extremisme. Met diverse leeractiviteiten voorzien wij hen van actuele kennis en kunde over radicalisering en extremisme. Zo dragen we bij aan een veilige samenleving.

Het ROR is in 5 jaar gegroeid van ‘bulk-uitvoeringsorganisatie’ met een aanbod bestaande uit vijf basistrainingen, naar een opleidingsinstituut met een aanbod van meer dan 20 trainingen, masterclasses, intervisies op het gebied van radicalisering en extremisme. Daarnaast spelen wij een grote rol in het bij elkaar brengen van professionals door o.a. het faciliteren van netwerkbijeenkomsten.

Ons aanbod richt zich op eerste- en tweedelijns professionals in het veiligheids- en sociale domein bij de (semi)overheid. Deelnemers zijn over het algemeen werkzaam bij gemeenten, de Dienst Justitiële Inrichtingen, Reclassering Nederland, Politie, Raad voor de Kinderbescherming en de kleine vreemdelingenketen.

In het huidige aanbod staan onderstaande thema’s centraal:

 • Radicalisering en extremisme
 • Diverse verschijningsvormen, zoals:
   o islamistisch extremisme
   o rechts-extremisme
   o links-extremisme
   o anti-institutioneel extremisme
 • Interculturele professionaliteit
 • Gespreksvaardigheden

Door te anticiperen op actualiteiten, met oog voor borging en doorontwikkeling blijft kennis en kunde op duurzame wijze toegankelijk en toepasbaar voor de praktijk van de professional binnen de lokale- en Rijksoverheid

Het ROR is onderdeel van het Opleidingsinstituut DJI en valt onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Visie

Het ROR bestaat uit een sterk, gedreven en divers team van inhoudsdeskundigen, adviseurs, ondersteuners en een grote pool freelancetrainers. Samen staan wij voor:

Impact

 • Op de preventie en aanpak van radicalisering en extremisme
 • Op de deskundigheid en weerbaarheid van professionals
 • Op de ketenaanpak en samenwerkende partijen

Relevant en innovatief aanbod 

 • Vragen en situaties uit de praktijk staan centraal
 • Actuele ontwikkelingen voeren we door in trainingen 
 • Inhoud stemmen we af met ketenpartners/het werkveld

Kwaliteit

 • Door samenwerking met beleidsmakers, wetenschappers en praktijkprofessionals op specifieke thema's
 • De curriculumcommissie ROR toetst de trainingen op inhoudelijke kwaliteit
 • Het ROR is Cedeo-gecertificeerd

Deskundigheid

 • Trainers met jarenlange ervaring met het tegengaan van radicalisering en extremisme
 • Trainers zijn zorgvuldig geselecteerd
 • Het ROR investeert in de deskundigheid van trainers en ontwikkelaars

Samenwerking

Het ROR opereert niet alleen. Om de juiste deskundigheid in huis te halen, kennis en vaardigheden op peil te houden en gedegen informatie in de leeractiviteiten te verwerken, werken we nauw samen met diverse ketenpartners. Hieronder vallen de NCTV, het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE), de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Politie en wetenschappers van diverse universiteiten. Deze samenwerking, de inzet van de curriculumcommissie en het nauwe contact met de regio-coördinatoren die verbonden zijn aan de lokale aanpak preventie radicalisering en extremisme, maakt bovendien het onderscheid t.o.v andere aanbieders. De boodschap, kennis en vaardigheden zijn betrouwbaar, onderbouwd en komt overeen met het het landelijke beleid van de contraterrorisme aanpak.