Curriculumcommissie

De Curriculumcommissie ROR toetst kwaliteit en inhoud van de opleidingscurricula en adviseert het ROR over de kwaliteit en (door)ontwikkeling van de leeractiviteiten. De commissie bestaat uit wetenschappers, beleidsmakers en praktijkprofessionals.